Anorexia is een ziekte die draait om dwangmatig omgaan met eten en lichaamsgewicht. Bij anorexia nervosa staat de wens om mager te worden of de angst om dik te worden, voorop. Er wordt daarom nauwelijks gegeten en men kan tot een gevaarlijk laag gewicht afvallen. Anorexia komt soms voor in combinatie met boulimia nervosa. Boulimia bestaat uit het dwangmatig veel en vaak eten in de vorm van onbeperkte schranspartijen, overigens zonder dat de patiënt hier plezier aan beleeft. Daarna volgt het bewust opwekken van het overgeven. De patiënt valt afwisselend ten prooi aan niets durven eten en niet kunnen stoppen met eten. De ziekte komt zowel bij vrouwen als mannen voor. Zij wordt echter het makkelijkst herkend bij meisjes en jonge vrouwen, omdat bij hen al in een vroeg stadium de menstruatie stopt. Anorexia kan leiden tot extreme vermagering, hormonale verstoringen (menstruatie stopt) en zelfs tot de dood.

Anorexia nervosa

Anorexia nervosa treft vooral meisjes en jonge vrouwen; slechts 10% van deze patiënten is mannelijk. Bij deze ingewikkelde psychische aandoening is de patiënt geobsedeerd door voedsel in combinatie met een negatief zelfbeeld. De patiënt probeert boven zijn problemen uit te stijgen door zichzelf voedsel te onthouden en zich uit te hongeren. De eerste signalen extreme bezorgdheid over het gewicht, erg kieskeurig wat voedsel betreft en zeer veel sporten, doen zich vaak al veel eerder voor.
Zelfs als een anorexia patiënte vel over been is en nauwelijks meer kan functioneren, dan nog vindt zij zichzelf veel te dik en weigert ze te eten. Als ze wel eet, braakt ze het weer uit of gebruikt ze laxeermiddelen om het voedsel zo snel mogelijk weer kwijt te raken.
In de loop van het ziekteproces ontstaan er tekorten aan vitaminen en mineralen. Vooral het zinktekort is ernstig, omdat hierdoor de eetlust en de smaak verder afneemt en dat leidt tot een ‘uithongeringspiraal’.

De meeste patiënten ontkomen niet aan een ziekenhuisopname met sondevoeding en psychotherapie. Zodra het levensgevaar is geweken en de patiënte inzicht in het eigen gedrag begint te krijgen, probeert men haar weer in contact te brengen met het mechanisme honger en de bevrediging daarvan.

Dit is een moeizaam maar lonend proces, al kan het even duren voor een normaal eetpatroon wordt bereikt. De anorexia patiënte is meestal opstandig en eigenwijs; zij heeft een geheel eigen kijk op de behandeling. Het is niet zo'n probleem als de anorexia patiënt tijdens het herstel de voorkeur geeft aan minder gezond voedsel, zoals hamburgers, chips, snoep, chocola en ijs. Het feit dat zij weer wil gaan eten, is belangrijker. Een evenwichtige voeding in de puberteit is dan ook erg belangrijk. Deze voeding moet voldoende eiwitten, groenten en fruit, en zetmeelleveranciers zoals aardappelen en brood bevatten. Zij moet arm zijn aan geraffineerde suikers, zetmeel en vetten. Tussendoortjes mogen nooit een maaltijd vervangen.

Voor de Westerse geneeswijze heeft Anorexia Nervosa duidelijk een psychische oorzaak; de orgaanklachten die zich voordoen komen zijn het gevolg daarvan. In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM), de acupunctuur, denkt men anders over 'het probleem' Anorexia Nervosa. Voor de acupuncturist is er wel degelijk duidelijk een stoornis in de organen. In het bijzonder de milt is hiervan de grote oorzaak. Het gevolg van de stoornissen kunnen zich in zowel psychische als orgaanklachten uiten. Dus door een verandering van de milt energie ontstaat de psychische zwakte en daarnaast de klachten van o.a. het veranderde eetpatroon. In Chinese termen wordt de energie van de milt als volgt uitgedrukt: de milt staat in voor de juiste verwerking van ons voedsel. Uit klachten als een opgezet gevoel na het eten, gebrek aan eetlust, stoelgangproblemen, oprispingen e.d. (ook wel dyspeptische klachten genoemd) kan dus de conclusie getrokken worden dat een deficiëntie van de milt, nl. die met betrekking tot de spijsvertering, verstoord is. Behandeling is erop gericht om de milt weer in harmonie te brengen met de andere orgaanenergieën, waardoor de dyspeptische klachten vanzelf zullen verdwijnen. Het is van groot belang dat de milt zijn functies optimaal kan vervullen. Het voedsel, dat wij tot ons nemen, dient n.l. op een dusdanige wijze getransformeerd te worden, dat het optimaal door ons lichaam kan worden opgenomen. Westers geformuleerd komt het erop neer dat vitaminen, mineralen, koolhydraten e.a. voedingsstoffen in ons bloed terecht komen en elke lichaamscel bereiken. In de Chinese visie wordt gesproken over de transformatie van voedsel, zodat de zuivere voedingsessentie of voedingenergie vrijgemaakt kan worden, nodig voor de vorming van energie en bloed. Deze voedingessentie wordt vervolgens naar de longen gestuurd, alwaar ze vermengd wordt met de energie uit de lucht.

Dit mengsel wordt de ware energie genoemd en vanuit de longen wordt deze energie door het hele lichaam getransporteerd.

Naast de vorming van energie is de milt ook mede verantwoordelijk voor de productie van bloed en uit dit gegeven, samen met het voorgaande moge blijken dat de keuze van ons voedsel van belang is voor ons totale welzijn.

Op de eerste plaats kan uit kwalitatief bedenkelijk voedsel geen optimale voedingsessentie gehaald worden en dan circuleert er in ons lichaam energie, die niet volwaardig is. Op de tweede plaats tast een onvolwaardige voeding uiteindelijk de miltenergie aan met alle gevolgen van dien.
Ook een eenzijdige voeding moet vermeden worden. zo kan b.v. teveel rauwkost de energie van de milt schaden. Indien er een stoornis van de miltenergie is, kunt u zich door het eten van rauwkost, kouwelijk gaan voelen. Andere producten die de miltfunctie aantasten, zijn : koude dranken, melk en melkproducten, zoetigheid (suiker). Een ander functie van de milt is de grote rol die deze speelt bij de omvorming van vloeistoffen die ons lichaam binnenkomen.
Als de milt faalt in deze functie vinden we symptomen als diarree, buikrommelingen, oedemen, zwaar gevoel, problemen met het gewicht e.d. als de vloeistoffen te lang blijven zitten kunnen ze omgevormd worden tot slijm, wat vervolgens weer specifieke klachten geeft zoals bemoeilijkte ademhaling, slijmproductie, veel speekselvloed, loopneus, astma e.d.

De milt is overigens een orgaan dat gevoelig is voor een vochtige omgeving. Vochtig weer of een woning die te vochtig is kan dezelfde klachten veroorzaken. Behalve voeding en klimaat, kent de Chinese denkwijze meer factoren die in staat zijn om orgaanenergie aan te tasten. Ook emoties spelen een rol bij het optimaal functioneren van organen. Overheersen van bepaalde gemoedstoestanden zal het betreffende orgaan schaden.

Teveel woede bijvoorbeeld schaadt de lever; angst schaadt de nierenenergie en teveel denken en piekeren belast de miltfunctie. Het is dus helemaal niet gek dat iemand met anorexia veel piekert, een aanval van benauwdheid kan krijgen, rommelingen in de buik en/of problemen ondervindt met het behouden van een normaal gewicht. Dit heeft allemaal met de functie van de milt te maken.

Zoals eerder vermeld, heeft de milt een bloedvormende functie. Behalve dit dient de milt ook te waken dat het bloed blijft stromen via de daarvoor bestemde banen. Anders gezegd: van onze totale energie vormt de miltenergie een specifiek onderdeel dat o.a. als taak heeft het bloed op zijn plaats te houden.
Bij een zwakte van de miltenergie zien we dat de kringloop van het bloed tot stilstand komt en er klachten ontstaan als bloed bij ontlasting, overvloedige menstruatie, snel blauwe plekken, spataderen e.d.

De milt heeft ook een belangrijke rol bij de energievoorziening van de spieren. Bij een energiestoornis kunnen er klachten optreden zoals slappe vermoeide spieren, zware ledematen, spierzwakte, zwelling in de onderbenen.
Voor de Chinese geneeskunde heeft de milt een sterke relatie met de pancreas. Deze twee organen worden ook altijd samen genoemd.
Bij een disfunctie zien we klachten als diabetes of hypoglycaemie optreden.
Klachten zoals veel dorst, niet kunnen vasthouden van vocht (veel en vaak urineren), licht gevoel in het hoofd doet de Chinese geneeskundige ook direct denken aan de miltenergie.
In China zegt men: als de milt in harmonie is, zal de mond de vijf smaken duidelijk onderscheiden en zijn de lippen rood en vochtig. Is de milt zwak, dan wordt men minder gevoelig voor smaken en zijn de lippen bleek.

De therapie zal er vervolgens op gericht zijn om de verstoorde energie weer te herstellen. Acupunctuur speelt hierin een belangrijke rol; verschillende punten komen hiervoor in aanmerking om de miltenergie te herstellen. Daarnaast zijn er ook verschillende kruiden en homeopathische middelen die gebruikt kunnen worden. De klachten zijn heel vaak te wijten aan een slechte voeding dat teveel suiker, melk en ijskoude dranken bevat. Behalve voeding en klimaat kent de Chinese denkwijze meer factoren die in staat zijn om orgaanenergie aan te tasten. Ook emoties spelen een rol bij het optimaal functioneren van organen. Overheersen van bepaalde gemoedstoestanden zal het betreffende orgaan schaden. Voor de miltenergie is teveel denken en piekeren schadend. Nu moet u niet direct denken dat een klein beetje denkwerk de milt zal aantasten. Met het teveel denken en piekeren bedoel ik juist de toestand waarbij iemand voor de minste of geringste blijft nadenken.

Er hoeft maar iets te gebeuren of gezegd te worden en een persoon met miltenergie problemen blijft hier urenlang over piekeren. Er bestaat geen vreugde meer in het leven van zo een persoon.
Bij de miltenergie hoort ook het zingen. Als voorbeeld kan ik u de opera zanger geven; meestal (in de ogen van een acupuncturist) 'echt een milt persoon'. Bij stoornis van de miltenergie gaat juist de radio uit, er wordt niet meer gezongen en wordt er ruimte en tijd gemaakt voor het piekeren.

Na het lezen van dit artikel zult u meer begrip kunnen opbrengen voor de mensen die aan Anorexia Nervosa lijden.
Het is niet gemakkelijk voor de patiënt en zeker niet gemakkelijk voor de omgeving. Bent u iemand met Anorexia, weet dan dat het belangrijk is om met bepaalde mensen die dicht bij u staan hierover te praten.

Isoleer je niet en gebruik de helpende hand waar deze geboden wordt. Heeft u iemand in uw omgeving met Anorexia? Dan hoop ik dat dit artikel u tenminste enkele dingen heeft geleerd n.l. zeg nooit tegen een persoon met anorexia -niet eens voor de grap- dat hij/zij dik is geworden en laat ze vooral niet piekeren. Schep levensvreugde voor hen!
Natuurlijk zijn er verschillende homeopatische middelen die gebruikt kunnen worden; ik noem hier echter maar 3 middelen, met het advies om eerst contact op te nemen met een deskundige op het gebied van de homeopathie.

Taraxacum tinctuur: 3 x daags 20 druppels, stimuleert onder andere de spijsvertering en wordt toegepast bij gebrek aan eetlust als er sprake is van een slechte leverwerking.
Centaurium tinctuur: 3 x daags 10 druppels een half uur voor de maaltijd innemen. Dit middel bevat veel bitterstoffen en stimuleert daarom de productie van spijsverteringssappen.
Angelica tinctuur: 3 x daags 5-10 druppels helpt wanneer veel darmgassen en maagklachten voorkomen die gepaard gaan met vermagering.

Zoek een goede homeopaath op en bespreek de klachten met hem/haar alvorens u een homeopathisch middel op eigen houtje gaat kiezen en gebruiken. Homeopatische middelen zijn over het algemeen veilig, maar u wil wel het juiste middel hebben voor uw klachten. De meeste middelen zijn bij de apotheek in voorraad.