Additieven in de voeding

U denkt verstandig te zijn en leest daarom de etiketten voordat u een product koopt.
U hebt immers geleerd dat de voeding belangrijk is en wil daarom uzelf en het gezin het allerbeste geven.

Maar wat moet u nu met al die onbegrijpelijke additieven, al die vreemde woorden en al die mooie verbloemingen op het etiket? Levensmiddelen die uit Amerika komen behoren een beschrijving van het product te hebben en de samenstelling behoort erop te staan. Enkele uitzonderingen zijn er op deze regel; ik zal er later op terugkomen.
Dit artikel zal veel Amerikaanse benamingen bevatten omdat ik niet wil afwijken van de wijze waarop het op het product vermeld wordt. Bij vertalingen zou ik u een ander beeld kunnen geven met het gevolg dat u bij het inkopen doen niet zult herkennen wat ik precies bedoel. Dit zou u dan weer meer tijd in de supermarkt kosten....... en tijd hebben we geen van allen meer! Met dit artikel hoop ik u een klein beetje wegwijs te maken in het doolhof van flesjes en blikken.

Low calorie: betekent dat het produkt minder dan 40 calorieën per portie bevat (met portie wordt bedoeld de maat b.v. kopje, glas, lepel of een maat dat aangegeven is bij of in het produkt).
Low sodium: ....140 mg of minder per portie.
Very low Sodium: ..... minder dan 35 mg per portie.
Sodium free: ......minder dan 5 mg per portie.
Low fat: ....3 gr of minder per portie.
Low saturated fat...... betekent 1 gram of minder per portie
Low Cholesterol ......betekent 20mg of minder per portie
High source of ....geeft de voordelen aan van een voedingsstof in het product zoals zemelen of vitamines
High / excellent source of .....bevat 20 procent of meer van de dagelijkse waarde van een bepaalde voedingstof in het product.
Good source of .... voorziet 10 tot 19% van de dagelijkse waarde van een bepaalde voedingsstof
Reduced, less, light, more ....zijn termen die de vergelijking maken met een gangbaar produkt of een gelijkend product.
Reduced .... betekent dat het product ten minste 25% minder van een bepaalde voedingsstof heeft of 25% minder calorieën dan een gangbaar product.
Less ....betekent dat het product 25% minder heeft van een bepaalde voedingsstof of 25% minder calorieën dan gelijkend product. B.v. krakelingen hebben 25% minder (less) vet dan chips.
Light/lite ....betekent dat een product 1/3 minder calorieën bevat of de helft van de hoeveelheid vet bevat vergeleken bij een gelijkend product.
Als u ziet staan 'light in Sodium' betekent dat het product 50% minder zout bevat dan een gelijkend product.
More.... betekent dat een product 10% meer bevat van een bepaalde voedingsstof b.v. meer vezels, vitamines enz.
Fresh ......betekent dat het product niet verhit is, niet bevroren is en dat het geen conserveringsmiddelen bevat.
Lean/ extra lean beschrijft het vetgehalte van vlees, gevogelte, zeedieren en wild. Lean ....is minder dan 10 gram vet per portie. Extra lean.... is minder dan 5 gram vet per portie.
Percent fat free .....wordt alleen gebruikt om voedsel te beschrijven met een laag percentage aan vet.

Natural/organic .....verschijnt op vele producten, maar het heeft geen wettelijke betekenis. Een etiket kan aangeven dat het product 'natural' is en dat het geen conserveringsmiddelen bevat of geen MSG terwijl direct naast het product een ander product staat waar het woord 'natural' niet op voorkomt, geen aanwijzingen geeft over de gezondheidswaarde, geen aanwijzing geeft over MSG of conservering en toch veel lager is in prijs.
Toch is er een gretige aftrek van 'natural foods'. Kijk dus vooral uit als een product aangeprezen wordt met 'natuurlijk'; het kan best alleen beteken dat het duurder is.
Er zijn enkele voedingsmiddelen waarbij de fabrikant of leverancier niet verplicht is te vermelden wat er in het product zit. Dit zijn producten waarvan de verpakking zo klein is dat er geen ruimte is om er een lijst op te vermelden. Producten zoals snoepjes en reepjes. Er moet echter wel een adres en telefoon nummer op staan, zodat de consument indien wenselijk wel een lijst kan opvragen. Andere producten die niet verplicht zijn de samenstelling (additieven) te vermelden zijn:
- producten van een klein bedrijf (verkoop van voedingmiddelen minder dan $ 50.000,-- per jaar).
- voedsel dat direct klaar is voor consumptie b.v. in een restaurant, ziekenhuis, cafetaria's, vliegtuigen, of straatverkopers (bij ons zouden
de loempiaverkopers hieronder vallen).
- producten die klaar zijn om geconsumeerd te worden en die ter plekke geproduceerd worden zoals de producten van bakkers, snoepwinkels
en winkels in belegde broodjes.
- voedsel dat in grote hoeveelheden verpakt wordt, zolang het niet direct klaar is om aan de consument aangeboden te worden.
- medisch voedsel
- koffie, thee, smaakstoffen, kleurstoffen, enkele kruiden en ander voedsel dat niet een belangrijk hoeveelheid voedingsstoffen bevat.
- voedsel dat gedoneerd is
- producten die voor de export zijn
- producten die minder wegen dan een ons en die geen middelen zijn waarvan gezegd kan worden dat deze de gezondheid verbeteren.

Toch is en blijft het moeilijk voor de consument want naast bovenstaande blijf je nog met grote vraagtekens lopen als je van het product de lijst van ingrediënten leest.
Ik heb voor mezelf de proef op de som genomen en ben een supermarkt binnengestapt en heb maar enkele producten bekeken. Ik had al moeite met het lezen en uitspreken van de additieven. Laat staan dat ik wist wat het allemaal wel was.