Drugs

We kunnen over het algemeen stellen dat grotendeels van de normaal denkende mensen tegen drugsgebruik is en dat iedereen langzamerhand op de hoogte is van de schadelijke effecten op den lange duur.
De informatie waarmee we dagelijks gebombardeerd worden is overduidelijk.
Als ouder geven we steeds het goede voorbeeld en stellen ons daarom ook op als felle tegenstrijders van drugs en andere verslavende middelen.
Zijn wij echt zo eerlijk? Zijn wij echt tegen drugs?
Of houden wij de schijn op en accepteren wij alleen datgene dat ons goed uitkomt? Wat vindt u van alcohol? Koffie? Sigaretten? Suiker? En al die cafeïne houdende drankjes? Nee, daar praten wij maar niet over en staan zelfs op de tenen, als iemand maar een opmerking dreigt te maken dat kan duiden dat een van deze middelen verslavend werkt.
"Verslaafd, wie IK?" "O nee hor, ik kan zo stoppen" dat zijn de antwoorden die je vaak te horen krijgt en daarmee is de verdediging afgelopen en de zaak schijnbaar gewonnen.

Dan hebben wij het alleen over de verslaving. Hoe slecht zijn deze producten nou echt voor de gezondheid? Wat doen deze producten met onze weerstand?

Alcohol
Een overmatig gebruik van alcohol, cafeïne en tabak kan de afweermechanismen in het lichaam onderdrukken. Dat kan vooral gevaarlijk zijn, wanneer we al ziek zijn of in aanraking komen met een infectieziekte.
Uit onderzoek is gebleken dat een matig hoeveelheid alcohol (bijvoorbeeld een of twee glazen wijn per dag) enige bescherming biedt tegen aandoeningen van de kransslagader. Een overmatig alcoholgebruik daarentegen kan leiden tot een lange reeks aandoeningen, zoals afwijkingen in het bloed, degeneratie van de hartspier, aandoeningen van het perifere zenuwstelsel, chronische longziekten, kwaadaardige tumoren in hoofd en nek, onvoldoende absorptie in de darmen, een lage bloedsuikerspiegel, leverziekte en een toename van de vatbaarheid voor infecties.
Wanneer de opname van voedingsstoffen door alcoholmisbruik gestoord is, kan dat resulteren in een tekort aan tal van belang
rijke voedingsstoffen, zoals vitamine B1, B2, B6, B12, foliumzuur, nicotinezuur, vitamine C, magnesium, zink en eiwitten. Afgezien van nicotinezuur spelen al deze stoffen een rol bij functioneren van het afweersysteem.

Men weet al zeker zestig jaar dat er een verband bestaat tussen alcoholgebruik en kanker. Dat geldt vooral voor kanker van de bovenste luchtwegen en voor maag- en darmkanker. Maar het precieze verband is nog niet duidelijk. Alcohol veroorzaakt op zichzelf bij proefdieren geen kanker. Het is dus mogelijk dat andere stoffen in alcoholische dranken de boosdoeners zijn. Het is echter niet zo eenvoudig uit te zoeken welke dat zijn.
Wijn bevat bijvoorbeeld al meer dan vijftienhonderd verschillende stoffen. In enkele alcoholische dranken komen ook stoffen voor waarvan nu al bekend is dat ze kankerverwekkend zijn, zoals nitrosaminen en foezelolie.
Nu moet u niet denken dat het drinken van alcohol alleen maar slecht is. Een glas wijn of een glas bier helpt veel gezonde mensen om zich even te ontspannen na een zeer drukke dag. Dan hebben we het over gematigd gebruik. Maar waar ligt de grens?

Het antwoord op die vraag is voor een belangrijk deel cultureel bepaald en per individu verschillend. De grens moet u voor uzelf bepalen. Vervelend is echter dat velen de grens niet erkennen en bekennen.

Koffie
Het is bekend dat er een verband is tussen fibrosysteuze mastopathie (bindweefselknobbeltjes in de borst) en de consumptie van voedingsmiddelen die methylxanthinen bevatten.
Cafeine, theofylline en theobromine zijn zulke stoffen. Men vindt ze in koffie, thee, chocolade en bepaalde frisdrankjes. De methylxanthines veroorzaken een hormonale verandering, die kan leiden tot de vorming van deze knobbeltjes in de borst.
Wanneer vrouwen, die last hebben van fibrocysteuze mastopathie ophouden met koffie, thee, limonades of chocolade(-melk) te drinken, treedt al snel een verbetering op. Natuurlijk wordt dit door elke wetenschapper (die door de grote fabrikant betaald wordt) tegengesproken, maar deze 'wetenschapper' heeft de resultaten duidelijk gezien in de praktijk.

Men vermoedt dat koffie ook een rol speelt bij het ontstaan van kanker, maar vooralsnog is dit moeilijk te bewijzen. Er is een onderzoek gedaan dat uitwijst dat er waarschijnlijk wel een relatie bestaat tussen het drinken van koffie en kanker van de alvleesklier. Er zijn ook onderzoekers die menen dat het drinken van koffie een rol zou kunnen spelen bij het ontstaan van slokdarmkanker, nierkanker en prostaatkanker. Maar de resultaten zijn niet eenduidig.
Bij mensen die koffie zonder cafeïne drinken, komen deze vormen van kanker namelijk evenveel voor. Waarschijnlijk is dus niet cafeïne, maar een andere stof de boosdoener.

Heel veel mensen gebruiken koffie als stimulerend middel. Het helpt ze om wakker te blijven in hun steeds verder gemechaniseerde bestaan. Het lijkt soms wel of de Westerse wereld op koffie 'draait'. Daarom is het van belang om de onderzoeksresultaten nader te bekijken.
De laatste tientallen jaren zijn er steeds meer gevallen van kanker aan de alvleesklier geconstateerd. In twintig landen heeft men wel enig verband kunnen leggen tussen het drinken van koffie en het ontstaan van deze ziekte. Maar bij geen van de onderzoeken heeft men gekeken naar wat mensen in hun koffie doen, uit wat voor soort kopje ze drinken en hoe warm de koffie gedronken wordt. Toch is het goed om eens te kijken naar het effect van deze factoren.

Dan wordt misschien ook duidelijk waarom men tot nu toe niet onomstotelijk heeft kunnen bewijzen dat er verband bestaat tussen deze vorm van kanker en het drinken van koffie.
Het is goed mogelijk dat mensen die 'zoetjes' in hun koffie doen, een grotere kans hebben om kanker te krijgen. En misschien geven de bekertjes van styrofoam, die vaak in koffieautomaten zitten, wel kankerverwekkende stoffen af aan de koffie. Het is mogelijk, dat mensen die hun koffie erg heet drinken een groter risico lopen.

Hierboven hebben we kunnen lezen hoe slecht enkel producten zijn die wij toch met regelmaat gebruiken. Al deze producten zijn ook verslavende producten. Het enige verschil met de andere verslavende middelen is, dat deze door onze maatschappij geaccepteerd worden. Ze vallen onder sociale genotsmiddelen!

Geef toe we zij toch allemaal huichelaars als het ons uitkomt!
Het liefst had u dit artikel niet gelezen hè? Of....... toch maar stoppen met die troep?