Je grenzen kennen!

Sommige mensen maken heel gemakkelijk contact met anderen, anderen zijn iets gereserveerder en ...... anderen verpesten het al bij de eerste kennismaking! Waar zit het verschil? Waar moet je rekening mee houden?

Wanneer ons lichaam begrensd door de huid, een ander lichaam, een ander persoon ontmoet, nemen we ten aanzien daarvan een bepaalde positie in. Ook al zijn wij ons niet bewust, een ieder beheerst op een zeer speciale manier de ruimte die hem/haar direct omringt. Je kunt dit voorstellen als een soort luchtbel om ons heen.

Deze ruimte wordt onzichtbaar verdeeld bij alle mensen, ongeacht leeftijd, geslacht, ras en geloof. Hoogstens kan men internationaal varianten vaststellen.

Er zijn vier zones:
a) de intieme zone
De intieme zone is gelijk aan de lengte van de gebogen voorarm, met elleboog tegen het lichaam. In deze zone gebeuren de omhelzingen, liefkozingen en het lichaam tegen een ander aandrukken.
In de intieme zone kom je alleen als je elkaar goed kent.
In deze intieme zone kunnen emoties geuit worden. Dit wordt versterkt doordat je de ogen van de ander beter kunt zien. Je ziet de pupilreacties (verwijding of vernauwing) en je hoort de ademhaling (langzaam, snel of gejaagd); de twee Apoorten van de hartstocht@.
In deze zone bestaat de veiligheid. Het is niet gemakkelijk in de intieme zone over te gaan tot agressief gedrag.

b) de persoonlijke zone
De persoonlijke zone komt overeen met de lengte van de gestrekte arm. Deze zone is alleen te vergroten door als je een verlengstuk maakt van de arm, door bijvoorbeeld een stok in de hand te nemen. Iemand met een stok in zijn hand voelt zich sterker, groter en machtiger omdat zijn persoonlijke zone vergroot is. Hij bezit als het ware meer van de ruimte in de wereld.

c) de sociale zone

De sociale zone is gelijk aan twee persoonlijke zones, dus gelijk aan twee personen die tegenover elkaar staan met gestrekte armen.
Als twee mensen elkaar tegenkomen dan zien we dat ze elkaar treffen op het verenigingspunt van beide persoonlijke zones. In deze zone maken we kennis met elkaar en vinden gesprekken plaats.

d) de openbare zone
De openbare zone is de ruimte die zich buiten de sociale afstand bevindt.


De verschillende zones

In het dagelijkse leven houden we constant rekening met de vier bovenstaande zones.
We gaan geen vertrouwelijke informatie uitgeven aan een persoon in een openbare, in mindere mate zelfs niet in een sociale zone. We gebruiken daarvoor de persoonlijke zone, of nog beter, de intieme zone.
Een geheimpje fluister je meestal in het oor, in de intieme zone.
Als we het niet eens zijn met iemand, of we mogen een persoon niet, dan doen we een stap achteruit.

Bij een ontmoeting moeten we rekening houden met de zones en niet te snel proberen de grenzen te overschrijden. Twee personen die elkaar ontmoeten, waarbij gevoelens van genegenheid of zelfs verliefdheid naar boven komen, zullen langzaam -centimeter voor centimeter- naar elkaar schuiven. In filmen wordt deze langzame benadering vaak overdreven gebracht als twee geliefden elkaar gaan kussen voor de eerste keer.

Houd er rekening mee dat sommige mensen, in een gesprek met een ander, zich veilig voelen in de sociale zone, terwijl anderen veel moeite doen om direct in de intieme zone een gesprek te voeren. Bij sommigen gebeurt het zelfs met het aanraken van een persoon tijdens het praten.
Dit kan voor sommige mensen zo irritant zijn, dat hij of zij de persoon, die te snel in de intieme zone met aanrakingen is gekomen, probeert te vermijden.
In de intieme zone moeten we verder rekening houden met twee andere belangrijke zaken punten namelijk: stemgebruik en de taboezones.
Het gebruik van de stem is ook aan regels gebonden; in de intieme zone ga je immers niet schreeuwen, maar je probeert met zachte woorden de ander te 'benaderen'.

In de sociale zone mag je de stem een beetje verheffen en in de openbare zone is het acceptabel dat je schreeuwt of roept naar een ander.
Een taboezone is een deel van het lichaam waar een ander niet aan mag komen. Als iemand een ander bij de hand aanraakt is dit geen probleem, maar raakt dezelfde persoon je op een andere plek aan die onder een taboezone valt, dan kan je reageren met verwarring of boosheid.
Het is belangrijk dat men de taboezones en de verschillen tussen moeder, vader, man en vrouw goed kent. Het kan soms een beginnende relatie geheel stukmaken.

Er bestaan ook verschillen in taboezones bij diverse culturen. Een Arabier kan gemakkelijker een bevriende persoon van dezelfde geslacht een zoen geven, terwijl in ons cultuur met zo'n handeling je de voorpagina van de krant haalt.

Vrouwen in bepaalde culturen bedekken het gehele lichaam, alleen ogen en handen zijn niet bedekt, terwijl in enkele landen (en ook bij ons) het ontbloten van het lichaam in het openbaar normaal is.