Hypoglycaemie

Velen zijn reeds bekend met de aandoening Diabetes Mellitus, maar van het "tegenovergestelde" hoort men niet zo vaak.

De vele verschijnselen zoals hoofdpijn, duizeligheid, koud zweten, bewusteloosheid, honger, vergeetachtigheid, concentratiestoornissen, wazig zien, pijn in de onderrug, lusteloosheid, bewegingsonmacht (om maar een paar symptomen te noemen) worden vaak gediagnosticeerd als psychische klachten, overspannen en stress.

Bloedtesten wijzen over het algemeen niet veel uit, omdat bij het bepalen van de bloedsuikerspiegel, men meer gericht is te kijken naar een verhoging en niet zo zeer naar een verlaging van de bloedsuikerspiegel. Bij sommige patiŽnten verandert de bloedsuikerspiegel zo vaak en zo snel dat het des te moeilijker is te bepalen of we inderdaad te maken hebben met een "hypoglycaemie".

Hypoglycaemie is afgeleid van de woorden "hypo" hetgeen onder (of in zeer lage mate) betekent, terwijl "glykis" zoet betekent, en "haima" bloed betekent. Oftewel hypoglycaemie is een te laag gehalte aan glucose in het bloed.

Een teveel aan insuline heeft tot gevolg dat de bloedspiegel van glucose te laag wordt. De symptomen die de mensen vertonen lijken op die van mensen die met teveel aan insuline waren ingespoten.

Het is de arts Seale Harris die pas in 1923 voor de American Medical Association een lezing hield. Harris heeft het behoorlijk moeilijk gehad om aandacht van de medische wereld te krijgen op hypoglycaemie. Hij heeft geprobeerd een gemodificeerde Glucose Tolerantie Test in te voeren, maar tot op de dag van vandaag wordt deze test vrijwel nooit uitgevoerd.

Harris heeft het ook zwaar te verduren gehad tegen de enorme push die de verkoop van het dure insuline bij het tegenovergestelde n.l. diabetes (een tekort aan insuline) kreeg. Harris stelde reeds in zijn conclusies in 1923 dat het waarschijnlijk leek dat een van de oorzaken van een teveel aan insuline (hyperinsulinisme) de overmatige inname van glucosevormend voedsel is.

De oorzaak van hoge insuline spiegels worden vaak veroorzaakt door tumoren in de pancreas, waarvan het insulinoom (een meestal goedaardige vorm) de bekendste is. Dergelijke afwijkingen worden dan operatief verwijderd.
Hoewel het veel gebruikte medische handboek de Merck Manual in haar indeling "reactieve hypoglycaemie" uitvoerig behandelt, is deze vorm van hypoglycaemie vrijwel onbekend. Hieronder wordt die vorm van hypoglycaemie verstaan die wordt veroorzaakt door factoren van buitenaf, zoals suikerrijke maaltijden, bepaalde geneesmiddelen (bv. insuline) en alcohol. Deze reactie is echter niet een constant verlaagde glucose spiegel, maar een wisselende suikerspiegel.

Het gekke en vervelende bij de symptomen van een hypoglycaemie patiŽnt is dat in bijna 100% van de gevallen de patiŽnt behandeld wordt met sedativa of tranquillizers, omdat opvallend veel psychische symptomen variŽrend van depressies tot concentratiestoornissen aanwezig zijn. Deze symptomen zijn voor de handliggend wanneer men denkt dat de hersenen voor de volle honderd procent hun energie putten uit de glucosestofwisseling. Ook is het energieverbruik van de hersenen vergeleken met dat van de andere organen erg hoog, namelijk 25%.

Een laag bloedsuikergehalte is de oorzaak van een slechte energievoorziening. Ter illustratie wordt hier het historisch geworden geval van dr. Gyland beschreven.

Dr. Gyland was zelf arts. Hij had een drukke praktijk in Florida, maar voelde zich ziek. Hij voelde zich slap en uitgeput en leed aan duizeligheid, tremoren, hartkloppingen, concentratiemoeilijkheden en geheugenstoornissen. Ook deden zich zomaar angsten voor. Omdat hij zich realiseerde dat een arts zichzelf het slechts behandelde, raadpleegde hij een specialist. Deze zei hem dat hem lichamelijk niets mankeerde, dat hij neurotisch was en dat alle omschreven symptomen "in zijn verstand" zaten. Hem werd verteld dat hij niet meer in staat was zijn artsenpraktijk verder uit te oefenen. Maar dr. Gyland weigerde dat "alles in je hoofd"-vonnis te accepteren en ging naar een andere arts.

"Rondlopend met een ernstige ziekte gedurende drie jaar werd ik door veertien specialisten en in drie nationaal bekende klinieken onderzocht......" zo vertelde dr. Gyland zelf; niet ťťn van deze experts of wereldberoemde klinieken, inclusief de Mayo-kliniek testte hem ooit op hypoglycaemie, hoewel ťťn arts een te lage suikerspiegel vermoedde. Deze arts schreef echter snoepgoed voor, dat natuurlijk zijn toestand alleen maar zou verergeren. Hoewel ze ogenschijnlijk niets verkeerd bij hem konden vinden, aarzelden de specialisten niet diagnoses te stellen zoals hersentumor, neurose, diabetes en cerebrale arteriosclerose.

Nog erg ziek en niet in staat te werken, omdat geen enkele van de voorgestelde behandelingen hielp, zocht dr. Gyland wanhopig naar een oplossing voor zijn problemen door de medische literatuur te lezen.
Uiteindelijk vond hij het oorspronkelijk artikel over laag bloedsuiker en haar symptomen door Seale Harris.

De symptomen die dr. Harris beschreef klopten volledig met die van dr. Gyland. Hij deed onmiddellijk een Glucose Tolerantie Test, die de diagnose van hypoglycaemie bevestigde. Hij ging op het hypoglycaemie-dieet dat door Harris was voorgesteld en zag tot zijn stomme verbazing de symptomen ťťn voor ťťn verdwijnen. De tragedie is dat hoewel het werk van Harris reeds 25 jaar tevoren was gepubliceerd niet ťťn van de diagnosticerende specialisten of prominerende klinieken er enig besef van hadden. Het doorzettingsvermogen van dr. Gyland had hemzelf gespaard voor allerlei behandelingsmethoden tot een operatie van een hersentumor toe.
Een waarschuwing bij het uitvoeren van de Glucose Tolerantie Test is dat gelet moet worden op de toestand van de patiŽnt. Het kan zijn dat de patiŽnt die aan een ernstige vorm van hypoglycaemie (of diabetes) lijdt de grote veranderingen na het innemen van glucose in water, niet kan verwerken.

Bij een hypoglycaemie patiŽnt kan de test de patiŽnt een behoorlijke "opdonder" geven, waar hij dagen tot weken last van zal hebben. Voor de patiŽnt zal de test alleen een bevestiging zijn dat er sprake is van een te lage bloedsuikerspiegel.

De behandeling blijft hetzelfde: uitkijken en alle vormen van suikers zoals enkelvoudig ongeraffineerde, samengesteld geraffineerde en enkelvoudig geraffineerde suikers.

Het zal een (heel) lang proces zijn om je als patiŽnt te adapteren aan de nieuwe situatie, vooral als je zo weinig begrip krijgt van de omgeving.
Symptomen die kunnen optreden bij hypoglycaemie:
Hoofdpijn
, convulsies, hooikoorts, zorgen maken, uitputting, zweten, depressies, gehumeurdheid, vermoeidheid, jeuk, geÔrriteerdheid, gevoel gek te worden, zwakte, lichaamsgeur, huilbuien, bewusteloosheid, impotentie, eczeem, concentratie moeilijkheden, gevoeligheid voor licht, beverigheid, darmklachten, rusteloosheid, nachtmerries, spierpijnen, duizelingen, zwaarlijvigheid, oorsuizen, astma, blackouts, besluiteloosheid, hongeraanvallen, koude handen, koude voeten, allergieŽn, gezichtsstoornissen.


De therapie bij hypoglycaemie:
De
therapie die ik vervolgens zal geven is geheel afkomstig uit de Orthomoleculaire Geneeskunde. De gegevens zijn gehaald uit een artikel van 'de man' in de Orthomoleculaire geneeskunde Drs. Gert Schuitemaker.

Orthomoleculair is afgeleid van het Grieks woord 'Orthos' wat goed of juist betekent en 'Moleculair' betekent: betrekking hebbend op de moleculen. De samenstelling van deze twee woorden geeft aan wat er bedoeld wordt met Orthomoleculaire geneeskunde: het behandelen van mensen door de organen te voorzien van de goede moleculen. Als je de goede moleculen in de juiste verhouding in je lichaam brengt, krijgen de lichaamscellen de optimale concentraties van stoffen die normaal in het menselijk lichaam aanwezig zijn. Met de juiste stoffen, in de eerste plaats voeding, kun je als mens optimaal lichamelijk functioneren.

Drs. Gert Schuitemaker is directeur van het Ortho-Instituut in Baarn. Hij is zich meteen na zijn afstuderen als apotheker gaan verdiepen in de Orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer.
Dit instituut verzorgt cursussen op het terrein van Orthomoleculaire geneeskunde en voedingsleer, geeft een tijdschrift uit 'Orthomoleculair' en organiseert congressen.

Drs. Schuitemaker is de oprichter van de 'Maatschappij ter Bevordering van de Orthomoleculaire Geneeskunde' (MBOG) een vereniging van medici en andere academisch p
rofessionelen op het terrein van de Orthomoleculaire geneeskunde.

P
rof. dr. Linus Pauling, de grondlegger van de Orhtomoleculaire Geneeskunde, is erelid geweest van deze vereniging.
De therapie die ik vervolgens beschrijf moet een algemene richtlijn zijn. U moet wel in gedachten houden dat het belangrijk is dat de klachten goed zijn onderzocht door uw huisarts en specialist. Ga a.u.b. geen eigen doktertje spelen, maar laat het eerst goed uitzoeken!

Er bestaat geen gerichte medicatie. Het enige dat u kunt doen is de voeding aanpassen. Daarnaast is het belangrijk om door een deskundige op het gebied van de orthomoleculaire geneeskunde uit te laten zoeken welke vitamines, mineralen en voedingssupplementen u precies nodig heeft.
Vervolgens belangrijk dat er naast de algemene richtlijnen ook een individueel plan wordt opgesteld. Als je verschillende boeken naast elkaar legt, kom je al gauw tot de conclusie dat de ťťn een bepaald product verbiedt, terwijl een andere schrijver hetzelfde product aanraadt. Mijn advies is om te werken met een persoonlijk uitgezocht gebalanceerd voedingsadvies.
Oorzaak en gevolg kunnen variŽrend zijn per persoon.

Het is een kunstfout om hypoglycaemie met suiker te behandelen. Wellicht geeft een suikerklontje tijdelijk verlichting, op de lange duur zal de situatie van de patiŽnt alleen maar verergeren. De therapie moet erop gericht zijn om het uit balans geraakte metabolisme weer in evenwicht te brengen. Speciale aandacht moet geschonken worden aan die organen die hierbij het nauwst betrokken zijn: de bijnier, de pancreas, de lever, de schildklier, de hypofyse, en de thymus. Uiteraard heeft een dergelijk verstoord evenwicht ook zijn uitwerking op de andere organen. Tevens is het lichaam als het ware uitgeput (en voelt de patiŽnt dat meestal ook aan). Aanvulling op de nodige voedingssupplementen is dan ook noodzakelijk.

Iedere voedingsdeskundige is het over eens dat iemand die aan hypoglycaemie lijdt absoluut geen geraffineerde suikers mag eten, zowel niet de samengesteld-geraffineerde als de enkelvoudig-geraffineerde koolhydraten (zie tabel 1). Koolhydraten worden immers in het lichaam omgezet in glucose. Zelfs de enkelvoudig-ongeraffineerde koolhydraten zijn niet goed omdat ze het glucosepeil ook te sterk beÔnvloeden (zij komen immers ook direct in de bloedbaan terecht).

Daarom wordt bij een hypoglycaemie-dieet de nadruk gelegd op koolhydraten die ongeraffineerd en samengesteld zijn.

Tabel I.
I. SAMENGESTELD-
alle groenten
alle granen
alle graanproducten
noten, zaden
peulvruchten
bladgroenten

II. ENKELVOUDIG-
ONGERAFFINEERD ONGERAFFINEERD
alle vruchten
Melk, yoghurt (biogarde), karnemelk
natuurlijke honing
suikerriet,
stropen

III. SAMENGESTELD
bloem, maÔzena
witte rijst
aardappelmeel
crackers,
pasta

IV. ENKELVOUDIG-
GERAFFINEERD GERAFFINEERD
suiker, honing
dextrose (druivensuiker)
fructose (vruchtensuiker) brood,
lactose (melksuiker)
glucose, maltose
sorbitol


Tabel 2 geeft een overzicht van groenten en fruit wat betreft hun percentage koolhydraten. Groenten en fruit die 15 procent of meer koolhydraten bevatten komen in principe niet in aanmerking voor het dieet. Meervoudig onverzadigde vetzuren zijn ook essentiŽle bestanddelen van een goed dieet, inclusief het hypoglycaemie dieet.
Daar komt bij dat vetten het bloedglucosepeil verhogen.

Groenten

3 procent

6 procent

15 procent

20 procent

25 procent

asperges

bonen

artisjokken

gedroogde
bonen

rijst

broccoli

bieten

pastinaken

aardappelen

kool

Brussels lof

erwten groen

maÔs

 

bloemkool

worteltjes

 

 

 

selderie

bieslook

 

 

 

komkommer

aubergine

 

 

 

andijvie

boerenkool

 

 

 

groene sla

koolraap

 

 

 

champignons

prei

 

 

 

radijs

uien

 

 

 

zuurkool

peterselie

 

 

 

spinazie

rode peper

 

 

 

tomaten

pompoen

 

 

 

waterkers

 

 

 

 

rabarber

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit

cantaloupe

abrikozen

appels

bananen

 

aardbeien

bramen

kersen

vijgen

 

watermeloen

cranberry’s

druiven

dadels

 

 

kruisbessen

mango's

 

 

 

grapefruit

peren

 

 

 

meloenen

ananas

 

 

 

limoenen

 

 

 

 

sinasappels

 

 

 

 

perziken

 

 

 

 

pruimen

 

 

 

 

frambozen

 

 

 

 

mandarijnen

 

 

 

U kunt hiermee al enkele producten schrappen uit uw voeding en enkele producten juist wel in uw dieet opnemen.Het is belangrijkste dat er een gedegen onderzoek gedaan wordt; daarnaast is het opstellen van een "gezonde" levensstijl "de" start.
Laat de diagnose voornamelijk gesteld worden naar aanleiding van de symptomen. Er bestaat hiervoor een vragenlijst die ingevuld kan worden en op zo'n manier kan vastgesteld worden of u een hypoglycaemie patiŽnt bent of niet.

Daarnaast kan ook de bloedsuikerspiegel bepaald worden; probleem blijft echter dat het een momentopname is. Bij vele hypoglycaemie patiŽnten schommelt de bloedsuiker zo vaak en zo snel, dat het bepalen van de bloedsuiker juist gebeurt op het moment dat de waarde binnen het normale valt. Juist als de patiŽnt in een "dip" is, bevindt hij zich niet in een laboratorium om dit te kunnen vaststellen.
Een verlengde GTT (Glucose Tolerantie Test) lijkt een mogelijkheid, maar is zoals ik in het eerste artikel heb geschreven een te grote belasting voor de patiŽnt.

Een gewone GTT duurt meestal 2 uur, terwijl bij veel patiŽnten de afwijkingen pas optreden na 3 uur. Een nuchtere patiŽnt met een waarde van 4.8 mmol/l krijgt dan ook direct te horen dat er 'niets aan de hand’ is. Nogmaals naar mijn menig is een vragenlijst, bekend onder de naam Harper's test, geschikter.
Hypoglycaemie is inmiddels zo ingeburgerd dat naamsverandering niet meer mogelijk zal zijn. Toch zou het beter zijn te spreken over dysglycaemie of hypoglycaemie-syndroom.
Bij hypoglycaemie hebben we te maken met een disregulatie van de bloedsuikerspiegel. PatiŽnten kunnen dus klachten krijgen door echte hypo's of door snelle verandering van de bloedsuikerspiegel.
Vooral dit laatste geeft bij de meeste patiŽnten de klachten.
Een stabiele bloedsuiker is van het grootste belang voor het goed functioneren van het lichaam, in het bijzonder de hersenen.
De bloedsuikerspiegel dient zich te begeven tussen de 4.5 en 4.9 mmol/l. Vooral de hersenen reageren sterk op te hoge of te lage bloedsuikerspiegels. De bloedsuikerspiegel wordt gereguleerd door verschillende organen middels hormonen. Deze kunnen een verlagend of een verhogend effect hebben.

Wat zijn de oorzaken van zo'n hypoglycaemie syndroom.

Er zijn twee hoofdoorzaken.
De eerste oorzaak is een niet passende voeding. We kunnen stellen dat we verre van gezond eten. We drinken te veel koffie en eten teveel junk food.
De voeding is te arm aan vitamines en mineralen, rijk aan geraffineerde koolhydraten, additieven en verzadigde vetten.
Alcohol, tabak en cacao worden ook rijkelijk genuttigd.
Er ontstaat een situatie waarbij de voeding een enorme belasting wordt voor het lichaam waarbij allerlei tekorten aan essentiŽle nutriŽnten ontstaan.
De bloedsuikerspiegel kan hiervan het slachtoffer worden.

Oorzaak nummer twee is chronische stress. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijk zijn. Uitputting en overreactie van de alvleesklier en de bijnieren kunnen een gevolg zijn van chronische stress. Dit is reeds beschreven door de fysioloog Selye. Hij zegt dat het lichaam op een bepaalde manier reageert op chronische stress. Hij noemt dat het General Adaption Syndrome.
Hiermee laat de invloed van stress op de bloedsuikerspiegel zich goed beschrijven. Stress zet de bijnier aan tot het maken van adrenaline. De adrenaline zal glycogeen omzetten in suiker en het bloedsuikergehalte zal stijgen. Dit zal dan de alvleesklier aanzetten tot het maken van insuline, waarmee de hoeveelheid suiker weer moet worden weggewerkt. Dus een alvleesklier die voortdurend onder hoogspanning moet werken kan het lichaam gemakkelijk in een toestand van hypoglycaemie brengen.

Verder zijn er nog meer oorzaken voor hypoglycaemie n.l. gebruik van geneesmiddelen zoals bŤta-blokkers en hormonen (de pil en corticosteroÔden), hormonale disfunctie van b.v. de schildklier, disfunctie van de lever, tumoren van de pancreas en ook verhongering (verschillende diŽten).

Kortom hypoglycaemie is meer dan alleen wat verkeerde voeding en wat stress; het is een complex stofwisseling/hormonaal probleem.
De behandeling

De algehele verstoring dient op de gebruikelijke wijze behandeld te worden door de patiŽnt te wijzen op een goed en regelmatig leef en voedingspatroon. Voldoende rust, vermijden van overmatige stress en genotmiddelen (roken, alcohol etc.), lichaamsbeweging op maat en het gebruik van kleine voedzame maaltijden zijn hiervan de belangrijkste componenten. Het behandelen van de specifieke verstoring van de suikerstofwisseling vergt een aparte aanpak. Maatregel nummer 1 is het elimineren van geraffineerde suikers uit het voedingspatroon. Dit geldt niet alleen voor het schepje suiker in de thee, en ander gebruik van suiker (zoals de witte kristal, bruine of rietsuiker), maar ook alle voedingsmiddelen waarin de zogenaamde verborgen suikers zitten. Hiertoe behoren de kant-en-klaar maaltijden, snoep (inclusief chocolade) en niet te vergeten de vele frisdranken en vruchtensappen waarop "ongezoet" staat vermeld. Lees daarom altijd op het etiket hoeveel suikers het middel bevat.

Een ander fenomeen waar sterk op gelet moet worden, is de allergie veroorzakende voedingsmiddelen, omdat hypoglycaemie vaak in combinatie voorkomt met allergieŽn. Hoewel het soms moeilijk is om de allergie veroorzakende voedingsmiddelen te vinden, bestaat er toch een vuistregel die gemakkelijk te hanteren is.
Vraag de patiŽnt waar hij of zij veel van houdt en dus veel van consumeert.

Een Electro-acupunctuur test kan een mogelijkheid zijn om een allergie voor bepaalde voedingsmiddelen te achterhalen en te bepalen.
Veelvuldig komen allergieŽn voor meerdere voedingsstoffen.
Bij hypoglycaemie zijn er verschillende vitamines en mineralen (voedingssuplementen) die gebruikt kunnen worden. Tot de specifieke maatregelen om de stofwisseling weer te normaliseren behoren in de eerste plaats de B-vitamines. De vitamines uit het B-complex helpen de suikers te metaboliseren (verbranden). Bovendien zijn de geraffineerde koolhydraten ontdaan van dezelfde B-vitamines. Speciale aandacht dient het mineraal Chroom te krijgen waar het gaat om de regulering van de bloedsuikerspiegel, zowel in geval van hypoglycaemie als in het geval van diabetes.

Onomstotelijk is vastgesteld dat dit mineraal de glucose tolerantie verbetert door op de een of ander manier de werking van insuline te reguleren of door de productie van insulinereceptoren te stimuleren. Het is verstandig om elke voedingssupplement aan te passen aan de individuele behoefte. Het beste systeem om dit te bepalen is via de Electro-acupunctuur Test of via de Kinesiologie (spiertesten).

Acupunctuur is ook zeer goed toepasbaar; niet alleen bij de vele symptomen maar ook om de pancreas direct te behandelen. Er bestaat een punt op de rug die niet beschreven staat in de normale literatuur maar wel vermeld staat in onder de geheime of speciale punten. Dit punt staat direct in relatie met de pancreas en reguleert de bloedsuikerspiegel.
In combinatie met het punt voor de bijnieren heeft de behandeling succes. De patiŽnt moet zich echter wel houden aan de voorgeschreven levensstijl zoals hierboven beschreven.

Een belangrijk onderdeel van de door mij gegeven behandeling is de darmspoeling. Hierbij wordt op een hygiŽnische, pijnloze manier de dikke darm ontlast van de opgeslagen (verrotte) voedselresten. Vooral een punt in de dikke darm, dat pijnlijk is bij druk op de buik is heel belangrijk bij de bloedsuiker regulatie.

Algemene adviezen bij hypoglycaemie
Gebruik koolhydraatarm voedsel; dat betekent geen suiker, rietsuiker, honing, gerstemout, druivensuiker, zoet beleg, frisdrank, ijs, limonade, gebak, vruchtensappen, beperkt fruit, wit meel.

Uit het bovenstaande weet u dat suiker het slechtste product is dat men kan toedienen bij een hypoglycaemie-dip.
Gebruik geen koffie, thee, chocolade, alcohol; u mag wel alternatieve koffie, zoals Caro, Pascha, Bambu, postuum en Cafix. Ook kunt u alle soorten kruidenthee, carobe (product dat chocolade vervangt) gebruiken.
Een goede dorstlesser zijn de koude kruidentheeŽn. Een grote kan in de koelkast en u heeft de hele dag een lekker gezond drankje.
Geen kleurstoffen, conserveringsmiddelen, geur- en smaakstoffen.
Geen geraffineerde producten gebruiken(!) maar volkoren producten. Dat betekent geen witte bloem (spaghetti, macaroni enz van witgeel producten), geen witbrood, maar juist volkoren-, tarwe- en roggebrood.
Regelmatig kleine beetjes eten, liefst gecombineerd met eiwitrijke voedingsmiddelen (eiwitrijke voedingsmiddelen zijn: kaas, kwark, vlees, noten, vis, kip, ei, soja). De reden hiervoor is dat het iets minder snel te verteren is, waardoor hongergevoel niet zo snel optreedt als bij het eten van koolhydraten.

Het regelmatig kleine beetjes eten is erg belangrijk. Bij sommige mensen is het 2 uur en bij de anderen is het na 3 uren. Kortom: u moet het voor uzelf bepalen. Indien u ergens op bezoek gaat zorg dan altijd dat u uw eigen "lunch-box" bij zich heeft, want je zult het altijd zien gebeuren dat er juist dan een "dip" optreedt.
U kunt ook niet verwachten dat men overal waar u op bezoek gaat de speciale producten voor u klaar heeft staan. Verder bestaat er nog steeds een geloof dat men u suiker moet toedienen als u een dip krijgt.

Leg de mensen om u heen uit wat er aan de hand is, wat er kan gebeuren en vooral laat ze kennis maken met uw "lunch-box".
U moet de dierlijke vetten beperken, daarvoor in de plaats kunt u wel de plantaardige vetten zoals: eden of vegana margarine of koudgeperste oliŽn zoals zonnebloemolie, saffloer- en tarwekiemolie (zeer vit. E rijk).
De extra mineralen die u nodig heeft moet u allereerst uit de voeding halen; een van de mineralen is zink. U zult dus zinkrijke voedingsmiddelen moeten gebruiken: tarwekiemen, groenten, vis, magere vleeswaren, granen, beperkte peulvruchten, ongebrande noten (walnoot, hazelnoot, amandel).
Suggestie's voor het broodbeleg: kaas, magere vleeswaren, notenpasta, smeerkaas, HŁttekšse, cottage-cheese, magere (kruiden) kwark, reform-broodbeleg zoals: tartex, vitanex, tofuspread, tempehspread, Granovita pate, een boterham met jam zonder suiker, en rauwkost.
Geen druiven, bananen rozijnen en andere zuidvruchten.

Pas op voor toegevoegde suiker's. Wees bedacht op ingrediŽnten die op verpakking van voedingsmiddelen worden opgesomd.
Vaak staat er op het pakje "ongezoet" of "geen suiker aan toegevoegd" en als je het product proeft vallen de vullingen uit je tanden. Draai het pakje om en lees daarom hoeveel suiker, glucose, fructose, maltsuiker enz. enz. het product bevat.

Let ook op medicijnen, hoestmiddelen die cafeÔne en suiker bevatten!! Het lijkt moeilijk maar als u eenmaal gewend bent dit allemaal in de gaten te houden wordt het een automatisme.
Roken wordt sterk afgeraden!
De alvleesklier is gevoelig voor hormoon gebruik (de pil!), kalmerende middelen en antibiotica.

Soms gaat Hypoglycaemie gepaard met een allergie voor bepaalde voedingsmiddelen, dit vraagt weer een iets andere aanpak.
Chroom is ook een belangrijk mineraal. Chroombronnen zijn biergist en graanolie.
Verder zijn belangrijk kalium (groeten, groentesap), magnesium (noten, zaden - b.v. zonnebloempitten en groenten) vit. C (tarwekiemolie).
Rustgevende kruiden om thee van te maken (2 theelepels per kopje zo'n 10 minuutjes laten trekken en afzeven). St. Janskruid, melisse, hop, pepermunt, oranjebloesem, evt. vermengen met wat gesneden zoethout.
Veel water drinken: 1 1/2 liter per dag.
Ter ondersteuning van het dieet is het goed 1 maal per dag bij de warme maaltijd een goed multi- vitaminen/mineralen tablet te gebruiken waar bovenstaande vitamines en mineralen in voorkomen.
Voordat ik dit artikel en dit onderwerp "echt" afsluit wil ik nogmaals op het woord "dieet" wijzen.

Dieet betekent niet dat u zich moet laten verhongeren. Velen voelen zich ongelukkig omdat ze niet van alles meer kunnen eten. U moet het eigenlijk anders zien: het woord dieet betekent voor u dat uw lichaam heeft gekozen om zich alleen maar te voeden met producten die gezond en heilzaam zijn voor uw lichaam. Zodra u een product kiest dat niet goed is voor uw lichaam dan zal het lichaam u dit ook laten zien/voelen. U moet eigenlijk blij zijn dat u de mogelijk heeft dat uw lichaam u de juiste weg kan wijzen. Dieet is dus een gezonde uitgekiende voeding voor uw lichaam.

Nogmaals, ontzettend veel sterkte en succes! Jij hebt de mogelijk om optimale gezondheid te bereiken; dit is maar een klein deel van je leven, waarvan u zoveel kunt leren. Kop op en doorzetten!

KOOLHYDRAAT BEPERKT DIEET BIJ HYPOGLYCEMIE

Toegestaan:

Af te raden:

Heldere soepen

Gebonden soepen

 

 

Vlees:

 

Alle, met uitz. van hier naast genoemde. Alle wild en gevogelte vlees.

varkensvlees en waren, gepaneerd vlees.

 

 

Vis:

 

alle, met uitz. vanhiernaast genoemde.

oesters, haring, paling, makreel

 

 

Ongebonden jus

Gebonden jus

 

 

Groenten:

 

alle met uitz. van hiernaast genoemde. Kleine porties van bietjes, schorseneren, wortel ui

peulvruchten, mais, Tuinbonen. Gebonden groentesausjes

 

 

Granen:

 

kleine portie zilvervliesrijst, boekweit, gierst!

aardappelen, spagetti
macaroni, witte rijst.

 

 

Zuivel:

 

kaas, kwark, yoghurt, Biogarde, ei, karnemelk Niet meer dan twee glazen

zoete melk, vla, pudding en andere zoete toetjes.

 

 

Vruchten:

 

niet meer dan 2 porties fruit, i.p.v. 1 vrucht, een glaasje vers vruchtensap

vijgen, dadels, zuidvruchten, rozijnen, druiven, banaan, kers

 

 

Dranken:

 

kruidenthee, alternatieve koffie zoals Pacha, mineraalwater, groentesappen (geen bieten, wortel)

frisdranken, koffie, zwarte thee, alcohol, cacao, Vruchtensappen, diabetes producten

 

 

Graanprodukten:

 

volkorenbrood, zuurdesem brood. graanvlokken (ongezoet) 2 eetlepels
en niet meer dan 2 boterhammen per keer.

bindmiddelen, gezoete muesli

 

 

Vetten:

 

roomboter, reformmargarine koudgeperste olien zoals saffloer, zonnebloem.

langdurig verhitte
vetten. Spek, reuzel
e.d.

 

 

Diversen:

 

ongebrande noten, zaden zonnebloempitten, pompoenpitten.

pinda's, gebak, snoep ect.

 

 

Broodbeleg:

 

tarhin, tartex, marmite, huttekase, cottage cheese hazelnootreformpasta. tofuspread, seitan patť, Heiler streich fein, kaas, magere vleeswaren, ei,
rauwkost.

pindakaas, zoet broodbeleg (op) jam, appel- of perenstroop zonder suiker

Dr Harper's Gezondheidstest