Welkom in Klinika De Wit

Uw keuze om bij mij onder behandeling te komen wordt gewaardeerd. De door u verstrekte informatie en persoonlijke gegevens zullen met uiterste zorg en discretie behandeld worden. Daarnaast kunt u met een gerust hart vragen stellen over uw gezondheidstoestand en verwachten dat deze naar alle eerlijkheid beantwoord zullen worden. Indien nodig zult u, voor verdere informatie, verwezen worden naar andere bronnen. Ik ga er van uit, dat hoe beter u geÔnformeerd bent over uw gezondheid en ziekte, hoe gemakkelijker de weg naar algemeen welzijn zal zijn. U zult gedurende het gehele traject door mij persoonlijk begeleid worden.


In Klinika De Wit zijn verschillende behandelingen mogelijk. Tijdens de eerste behandeling zal de meest geschikte behandelingsmethode voor uw klacht aan u worden voorgelegd.
U zult altijd geadviseerd worden om met uw arts of specialist uw keuze, om bij mij onder behandeling te komen, te bespreken. De arts c.q specialist zal, gedurende of bij beŽindiging van de behandelingen, op de hoogte gesteld worden over het verloop van uw behandeling.

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††

††††††††††††††††††††††††††††Rudolf de Wit, Fysiotherapeut / Acupuncturist

De kliniek

 • De kliniek is geopend van 08.00 tot 17.00 uur, van maandag tot en met vrijdag
 • Behandeling is uitsluitend volgens afspraak
 • Roken is absoluut verboden in of op het terrein van de kliniek
 • Gelieve uw mobiele telefoon uit te schakelen tijdens het wachten en tijdens de behandeling

De kosten

 • De kosten per behandeling bedragen per consult fl. 75,--
 • Behandelingen buiten bovengenoemde werktijden, behandelingen in het weekeinde kosten fl. 105,--
 • Behandelingen worden bij de secretaresse afgerekend. Indien u de mogelijkheid heeft om de kosten terug te krijgen van de verzekering dan moet u dat (in de meeste gevallen) zelf declareren. De meeste verzekeringen en instanties vergoeden geen enkele vorm van natuurgeneeswijze.
 • Pinnen is in de kliniek nog niet mogelijk.

Bereikbaarheid

 • Vanaf Biesheuvel richting Cas Cora de Snipweg op; de eerste zijstraat links (Matanciastraat); daarna direct de eerste zijstraat rechts (Tamanacostraat); ongeveer 200 meter verderop aan de linkerkant vindt u nummer 35.
 • Busverbinding is ter hoogte van Biesheuvel (Pompstation Biesheuvel) of bij het Peter Stuyversant College.
 • U wordt verzocht om zoveel mogelijk voor de kliniek te parkeren en de ingang van de buren niet te blokkeren.

De afspraak

 • Uw eerste afspraak kunt u telefonisch (telf. nr.: 737-2080 of per fax 737-8714) maken of persoonlijk langskomen. U kunt ook hier klikken om uw voorkeur voor een afspraak 'on line' op te geven;
 • Indien u een afspraak wenst af te zeggen dan moet u dat 24 uur van tevoren doen;
  afspraken die u niet nakomt en niet tijdig heeft afgezegd worden u in rekening gebracht. Indien u op twee afspraken niet bent
  verschenen dan worden er geen afspraken meer met u gemaakt.
 • U wordt verzocht een grote handdoek mee te nemen bij elk consult.
 • In verband met de privacy van elk persoon, wordt er zonder toestemming van de patiŽnt, geen informatie verstrekt aan familieleden of aanverwanten, ongeacht graad of relatie. Indien toestemming van de patiŽnt verkregen is, zal de gewenste informatie alleen gegeven worden bij aanwezigheid van de patiŽnt.
 • Zorg dat u op tijd aanwezig bent; tien minuten voor aanvang van de behandeling geeft u geruime tijd om rustig bij te komen en eventueel iets te drinken.
 • De eerste behandeling duurt ongeveer een uur; herhalingsconsulten duren ongeveer een half uur.