Knoflook (Allium sativum)

Er is veel over de heilzame werking van knoflook bekend.
Knoflook wordt veel gebruikt als keukenkruid vanwege de scherpe smaak. Knoflook wordt ook door velen gemeden om zijn doordringende geur. Ik moet toegeven dat het inderdaad niet zo plezierig is met iemand te praten die knoflook heeft gegeten. Er bestaat een eenvoudig middel om deze lucht gauw kwijt te raken: Je hoeft dan slechts tegelijk wat verse peterselie rauw te gebruiken en de adem wordt weer acceptabel voor anderen. Zoals alle voedingsmiddelen met een sterke reuk en smaak, mag knoflook niet in grote hoeveelheden worden gebruikt, daar dit vooral voor de nieren schadelijk zou zijn. Zowel in knoflook als in uien zit een etherische, zwavelhoudende olie, die waarschijnlijk voor een groot deel van de uitwerkingen verantwoordelijk is. Hieraan wordt tevens de gunstige, uitwendige uitwerking op de hoofdhuid tegen roos en haaruitval toegeschreven.

Een familie van de knoflook is de ui (Allium Cepa). De ui is ook geschikt bij klachten van roos en haaruitval. Dit komt ook door haar gehalte aan een etherische, zwavelhoudende olie.

In de homeopathie is de ui het beste middel tegen een flinke neusverkoudheid. Vaak is het reeds voldoende een door midden gesneden ui op het nachtkastje te leggen en de lucht ervan in te ademen.
De knoflook heef ook een wormverdrijvende werking. Het is namelijk bekend dat knoflook een goed wormmiddel is. Men kan deze als melk drinken of bij de darmspoeling gebruiken.
Een half teentje knoflook, tussen tandvlees en wang neemt dikwijls kiespijn weg. Ook oor- en hoofdpijn kunnen door knoflook- of uienomslagen in de nek worden verzacht en zelfs opgeheven.

KNOFLOOKMELK
Enkele teentjes knoflook worden fijngedrukt en rauw in een groot glas melk geroerd. U kunt de knoflook ook in melk koken, maar rauw is de uitwerking intensiever dan gekookt. Voordeel bij het koken is wel dat de geur minder sterk is. Een glas knoflookmelk is, zoals hierboven vermeld, een uitstekend middel tegen wormen. Knoflookmelk kan gebruikt worden bij zwetende voeten.

Van het Orthomoleculair Instituut te Baarn heb ik enkele artikelen over onderzoeken ontvangen die ik de moeite waard vind om te vermelden.


Knoflook tegen atherosclerose
De Griekse professor Kouranakis uit Thessaloniki heeft opnieuw in een studie vastgesteld dat knoflook in staat is de peroxydatie van het LDL-cholesterol tegen te gaan.

Hij schrijft de werking van de knoflook met name toe aan de stof allicine. Ook is vastgesteld dat knoflook bijdraagt aan een verminderde vorming van vrije radicalen door monocyten, wat mogelijk ook de vorming van de atherosclerotische plaque tegengaat.
Vrije radicalen kunnen in het menselijk lichaam veel schade aanrichten. Dat is een algemeen bekend feit. Een belangrijk voorbeeld is de peroxydatie van het LDL-cholesterol door vrije radicalen.
LDL-cholesterol wordt over het algemeen als de grote boosdoener gezien waar het gaat om het ontstaan van harten vaatziekten, maar het is vooral de geperoxydeerde vorm van LDL-cholesterol die in staat is de binnenste laag van de bloedvatwand binnen te dringen en bij te dragen aan de atherosclerotische plaques.

Knoflook beschermt tegen oxidatie
Extra inname van knoflook kan waarschijnlijk de gevoeligheid voor schadelijke oxidatie in het bloed sterk doen afnemen.
Het dichtslibben van bloedvaten wordt door steeds meer onderzoekers gezien als een gevolg van de oxidatie van bepaalde bloedvetten (het zogenaamde LDL-cholesterol). Met anti-oxidanten (zoals vitamins E) zou dit proces uitgesteld, afgesteld of zelfs omgekeerd worden. Omdat de onderzoekers in vitro (in een reageerbuis) de anti-oxiderende eigenschappen van knoflook hadden gezien, besloten ze te onderzoeken of knoflookpillen in het menselijk lichaam de gevoeligheid van bloedvetten voor oxidatie zou beïnvloeden. Tien gezonde vrijwilligers kregen 600 -milligram knoflook poeder -per dag gedurende twee weken in een placebo gecontroleerd, gerandomiseerd double blind cross-over onderzoek.

Dat betekent, dat er twee groepen deelnemers waren, dat die deelnemers, noch de artsen die het onderzoek begeleidden wisten wat ze slikten (double blind) dat een van die groepen een nepmiddel (placebo gecontroleerd) kreeg, dat door het lot werd bepaald welke deelnemer in welke groep kwam (gerandomiseerd), en dat halverwege het onderzoek de ene groep de pillen van de ander ging slikken (cross-over). De waarden voor cholesterol daalden niet in dit (zeer kortdurende) onderzoek, maar men zag wel dat in bloedmonsters de gevoeligheid voor oxidatie was afgenomen met 34%. Helaas is tien mensen erg weinig. Verder onderzoek zal het gevonden resultaat moeten bevestigen.

Knoflook bij etalageziekte
Voor de eerste maal is een zwak gunstig effect gezien van een 12 weken durende therapie met knoflookpoeder (dagelijkse dosis 800 milligram) bij patiënten met etalageziekte.
Perifeer vaatlijden wordt ook wel claudicatio intermittens of etalageziekte genoemd, omdat de patiënten, vaak oudere rokende mannen, dusdanig problemen hebben met de bloedsomloop in de benen dat ze maar kleine stukjes tegelijk kunnen lopen en dan maar in een etalage gaan kijken tot de pijn gezakt is. Bij deze kwaal worden vier fasen onderscheiden: in fase 4 is er sprake van necrose - het weefsel krijgt dan zo weinig zuurstof dat het wordt aangetast. In fase 3 heeft de patiënt al pijn als hij ligt, zonder dat hij zich inspant, in fase 2 is sprake van pijn bij lichte inspanning en in fase I is sprake van pijn bij zware inspanning.

In dit onderzoek werd een aantal patiënten behandeld met knoflook en een andere groep met een neppil. Bij dit soort patiënten worden de effecten van geneesmiddelen uitgedrukt in het aantal meters dat ze extra kunnen lopen zonder pijn te hebben. Bij de knoflookslikkers trad na de vijfde week een verandering op in het aantal meters dat ze pijnvrij konden lopen. Aan het eind van het onderzoek was de verbetering 46 meter. In plaats van gemiddeld 161 meter kon men nu gemiddeld 207 meter lopen. In de groep mensen op het nepmiddel was de verbetering 31 meter (van 172 naar 203 meter). Beide groepen kregen ook lichamelijke oefeningen als vorm van therapie -hetgeen waarschijnlijk de verbetering verklaart in de groep die geen knoflook kreeg. Er werd dus een onmiskenbaar maar wel klein effect gezien van het knoflook.
Onderzoek naar het effect van knoflook bij afscheiding bij vrouwen door schimmelinfectie.

Aan de Vrije Universiteit in Berlijn zal een onderzoek gestart worden naar de effect van knoflook bij afscheiding bij vrouwen door schimmelinfecties. Prof. Dr. Malte Buhrung, de leider van het onderzoek motiveerde in een persconferentie de studie veroorzakende schimmel bij koude-ziekten goed kan groeien. Met koude-ziekten zegt hij te doelen op een verstoorde doorbloeding van de ledematen en een trage opwarming van het lichaam na afkoeling. Knoflook kan de warmtehuishouding in het lichaam verbeteren en leiden tot een verkorting van de tijd die nodig is om na afkoeling weer op temperatuur te komen. Gezien deze werking lijkt een onderzoek naar het effect van knoflook bij afscheiding veroorzaakt door schimmelinfectie zinvol. Prof. Buhrung hoopt dat met behulp van een knoflooktherapie nieuwe infecties voorkomen kunnen worden en daarmee ook het gebruik van medicijnen ter bestrijding hiervan. In het onderzoek zal eerst de warmtehuishouding van vrouwen met en zonder vaginale afscheiding door schimmelinfectie vergeleken worden, waarna het effect van een therapie met knoflook onderzocht zal worden.

Ook volgens de Chinese kruidenleer kan knoflook gebruikt worden om wormen en parasieten te doden. Een behandeling met knoflook bij appendicitis wil ik als laatste nog vermelden. En knoflookpasta in combinatie met een ander kruid (Mirabilitum) wordt hierbij gebruikt bij een ontsteking van de appendix. Men zag in 200 gevallen 90% genezing. De behandeling wordt niet gedaan bij perforatie of bij ernstige ontsteking van de appendix. Hierbij moet ook vermeld worden dat knoflook echter niet langdurig uitwendig gebruikt mag worden op de huid aangezien het irritatie kan veroorzaken.