Luchtreinigers

Gesloten ruimtes en slecht geventileerde kamers kunnen vaak een prikkel geven voor een heftige allergieaanval.
De oorzaak, de kleine stofdeeltjes die we niet of nauwelijks zien maar die we wel constant inademen.
Naast het inademen van deze stofdeeltjes is er nog een oorzaak en dat is de "weerstand" van het lichaam.
Beide factoren moeten aangepakt worden wilt u de allergische reactie voorkomen of zelfs genezen.

In dit artikel zal ik het over de luchtverontreiniging en de luchtfilters hebben.
Allergieën behoren tot de meest voorkomende kwalen en kunnen worden veroorzaakt door een groot aantal stoffen. Allergieverwekkende stoffen (allergenen) kunnen zijn: de haren of veren van dieren, huisstof of huismijt, stuifmeel van bomen of grassen, schimmels, cosmetica, kleurstoffen in kleding, chemische toevoegingen in het voedsel en voedingsmiddelen enz.
De overgevoeligheidsreactie kan zich manifesteren in de vorm van een loopneus en niesaanvallen, tranende ogen, huiduitslag of ademhalingsmoeilijkheden. Hooikoorts is een van de bekendste allergieën; deze klacht berust op een overgevoeligheid voor stuifmeel (pollen) Het neusslijmvlies zwelt op, de patiënt gaat niezen en krijgt een loopneus. Daarnaast vallen gezwollen, tranende ogen op. De meeste hooikoortspatiënten hebben klachten tijdens bloeiperiode van grassen, hoofdzakelijk eind mei. Vooral bij warm en droog weer zweven er veel graspollen in de lucht, die in aanraking komen met het neusslijmvlies en oogbindvlies, waardoor de allergische reactie optreedt.
Mensen die allergisch zijn voor huisstof/huisstofmijt of de haren/huidschilfers van dieren hebben dezelfde klachten als hooikoortslijders. De huisstofmijt komt vooral voor in oudere,
vochtige huizen.

De kwaliteit van de lucht binnenshuis is een wereldwijd gezondheidsprobleem van de negentiger jaren. Meer dan 2000 soorten verontreinigingen vervuilen de binnenlucht in huis.

Tabaksrook bevat meer dan 600 giftige bestanddelen. Andere bronnen van vervuiling zijn o.a. huisstofmijt, pollen, schimmelsporen, insecticiden, kleurstoffen, oplos- en schoonmaakmiddelen, en allergenen van huisdieren.
Organische en anorganische deeltjes en vluchtige organische verbindingen (VOC's) dragen eveneens bij aan de vervuiling van de binnenlucht.
Vroeger werd de vervuiling van de binnenlucht op natuurlijke wijze gereduceerd door ventilatie met buitenlucht, die door naden en kieren naar binnenkwam. Echter, sinds de energiecrisis van de jaren '70 zijn er grote inspanningen gedaan om deze natuurlijke ventilatie door middel van isolatie en het dichten van kieren te elimineren.

Dit heeft tot gevolg dat luchtverontreinigingen in huizen en gebouwen zich kunnen ophopen tot onnatuurlijke en ongezonde concentraties, en vaak mede de oorzaak zijn van luchtwegproblemen en lusteloosheid bij mensen.
Het Sick-building Syndrome (SBS) is een veel voorkomende verschijnsel dat zich in een gebouw kan openbaren. Er liggen verschillende factoren aan de basis van "SBS", maar de ophoping van ongewenste stoffen is zeker een van de belangrijkste factoren.

Een nauwkeurige definitie van het SBS is door wetenschappers niet exact vast te stellen.
Wel kan gecontroleerd worden of een gebouw "sick" is.
Dit gebeurt aan de hand van het aantal en de soort gezondheidsklachten van de werknemers die dagelijks in het gebouw aanwezig zijn.
De gezondheidsklachten zijn voornamelijk hoofdpijn en irritatie van ogen en slijmvliezen.
Effecten van de binnenlucht op de gezondheid:
Tot de meest voorkomende symptomen van slechte kwaliteit van de binnenlucht behoren allergische reacties, hoofdpijn, misselijkheid, en irritaties van de neus, keel en longen.
Nog meer bekend zijn de algemene gevoelens van onbehagelijkheid en lusteloosheid.
Slechte binnenluchtkwaliteit legt een extra belasting op het afweersysteem van het lichaam . Het ondermijnt de energie en vermindert de productiviteit. Er lopen nog steeds studies op effecten op langer termijn.
De grootste risicofactoren worden ondervonden door kinderen, ouderen en personen met ademhalingsmoeilijkheden, zoals astma en emfyseem (CARA), allergie en storingen van immuniteitssysteem.
Geen enkel mens is immuun voor de effecten die blootsteling aan een overmatige hoeveelheid giftige stoffen met zich mee brengt. Ieder mens die wordt blootgesteld aan een inferieure luchtkwaliteit zal een vermindering van een algemeen gevoel van welzijn ondervinden.

Methoden om een slechte binnenluchtkwaliteit te verbeteren.
Er zijn drie methoden om een slechte kwaliteit van de binnenlucht te verbeteren:
1. Beheersing van de vervuilingsbronnen;
2. Ventileren met frisse lucht van buiten;
3. Luchtreiniging.

Een combinatie van de drie methoden levert vaak het beste resultaat op.
Beheersing van de vervuilingsbronnen wordt toegepast om de uitstoot van specifieke stoffen te verminderen of te elimineren. Voorbeelden zijn het saneren van de leefomgeving, rookverbod en vochtbestrijding om de groei van schimmels en bacteriën tegen te gaan.

Bouwmaterialen en meubilair die potentieel schadelijke stoffen afgeven zijn thans bekend en er worden passende vervangingsmaterialen ontwikkeld.
Het zal echter nog jaren duren voordat de afgifte van schadelijke stoffen uit nog aanwezige materialen en meubelen aan de binnenlucht zal zijn beëindigd.
Ventilatie met frisse buitenlucht verdunt de verontreinigingen en/of spoelt ze het gebouw uit. Dit is vanzelfsprekend alleen effectief als de vervangende buitenlucht minder vervuilde
deeltjes bevat dan de binnenlucht, wat niet altijd het geval is.

Hoe werken luchtreinigers?
Luchtreinigers werken samen met andere verdunnings- en/of verwijdingsmethoden, zoals ventilatie, om ophoping van de verontreinigingen in de binnenlucht tegen te gaan.

Er zijn vier basissoorten luchtreinigers voor het verwijderen van deeltjes:

1. Mechanische filters.
Dit zijn de vezel- of schuimfilters die deeltjes uit de lucht vangen. Hier komt geen elektronica aan te pas en het rendement gaat tijdens gebruik niet achteruit.

2. Elektrostatische filters.
Plastic vezel- of rasterfilters die langs de elektrische weg of door de langsgevoerde luchtstroom statisch worden geladen.
De statische lading trekt de deeltjes aan als ze door het filter worden geleid.

3. Elektrostatische laad-vangfilters.
Deze filtersystemen werken in twee trappen. In de eerste trap wordt de lucht geïoniseerd door hoogspanningselektroden of -draden. De in de lucht aanwezige deeltjes worden hierdoor opgeladen. In de tweede trap stroomt de lucht tussen metalen platen
door die met hoogspanning zijn geladen met tegengestelde lading. Hier worden de vervuilde deeltjes aangetrokken en neergeslagen.

4. Ionizers.
Deze reinigers ioniseren ook de lucht en geven een elektrische lading mee aan de langsstromende deeltjes. Er is echter geen tweede trap met vangplaten die de deeltjes verzamelen. Hierdoor zweven de geladen deeltjes vrij door de ruimte en zullen neerslaan op het eerste, het beste oppervlak dat een tegengestelde lading bezit, zoals wanden en meubilair. Dit veroorzaakt vervuilingproblemen en als de deeltjes hun lading kwijtraken zullen ze weer in de lucht worden opgenomen.

Enkele fabrikanten combineren in hun producten twee of meer van de basis luchtreinigingsprincipes. Voorbeelden zijn ionizers en elektrostatische laadvangfilters gecombineerd met een ingebouwd mechanische voorfilter. Het verwijderen van gasvormige samenstellingen (geuren, dampen en vluchtige organische verbindingen) wordt bereikt door de lucht door een opnemend medium te leiden. Dit medium adsorbeert, absorbeert en/of oxideert de gasvormige samenstellingen. Er zijn verscheidene soorten en mengvormen van opnemende media in gebruik, afhankelijk van het soort verontreinigingen dat moet worden behandeld.