Borstvoeding

Geef je kind meteen de borst: colostrum bevat veel vitamine K
Vertrouw niet op ‘experts’ die vitamine K-injecties bij pasgeboren baby’s adviseren. Twee studies van de universiteit van Bristol brengen deze praktijk, waarvan wordt beweerd dat die bloederziekte voorkomt, in verband met een verhoogd risico van leukemie. Hoewel deze studies geen vervolg hebben gekregen, is het niet overdreven om te stellen dat artsen met betrekking tot vitamine K niet weten wat ze doen.

Het is bekend dat een baby vlak na de geboorte extreem weinig vitamine K, dat bloedklontering bevordert, in zijn bloed heeft en dat hiervan slechts een kleine voorraad in de lever is opgeslagen. Artsen menen dat dit vitamineniveau kunstmatig moet worden verhoogd, om het risico van een mogelijk fatale bloeding die verband houdt met een tekort aan vitamine K uit te sluiten. Baby’s die te vroeg worden geboren, met behulp van een forceps of via een problematische keizersnede ter wereld komen, die een leverziekte hebben of van wie de moeder bloedverdunnende middelen heeft gebruikt, worden verondersteld het meeste risico van een ernstige bloeding te lopen.

De conventionele geneeskunde gaat ervan uit, dat baby’s die uitsluitend borstvoeding krijgen, een tekort aan vitamine K riskeren, omdat moedermelk weinig van deze voedingsstof bevat. Volgens Michel Odent, deskundige op het gebied van (pre)natale zorg, is dit slechts de halve waarheid. Borstvoeding bevat inderdaad weinig vitamine K, maar colostrum, het eerste zog na de bevalling, is enorm rijk aan deze vitamine. Een van de belangrijkste redenen dat pasgeboren baby’s het gevaar van een bloeding lopen, is dat moeders kinderen niet onmiddellijk na de geboorte aan de borst leggen. In vele delen van de wereld wordt vrouwen geadviseerd om colostrum weg te gooien en met het voeden te wachten tot echte melk wordt aangemaakt.

Een in de medische pers breed uitgemeten studie van dr. Jean Golding, uitgevoerd in het Institute of Child Health in Bristol, laat zien dat baby’s die vitamine K-injecties kregen in hun jeugd twee keer zo vaak kanker ontwikkelden als baby’s aan wie geen vitamine K werd toegediend.(1) Dit verhoogde risico vertaalt zich naar 1,4 extra gevallen van kanker per 1000 kinderen in de leeftijd tot tien jaar.

Alle baby’s hebben een risico van een ernstige en mogelijk fatale bloeding van 0,0086 procent. Echter, door het kind een vitamine K-injectie te geven, neemt het risico van kanker met 0,14 procent toe. Met andere woorden, door het toedienen van extra vitamine K heeft de baby zestien keer meer kans op kanker dan op een bloeding.

Hoewel de onderzoeksresultaten van dr. Golding niet zijn bevestigd door andere studies, en bevolkingsonderzoek in de Verenigde Staten en Denemarken als gevolg van de wijdverbreide praktijk van het injecteren van vitamine K geen toename van leukemie bij kinderen heeft kunnen aantonen, zijn er vele plausibele theorieën waarom het een gevaar van kanker oplevert.

Golding en haar collega’s wijzen op experimenten waarbij als gevolg van hoge concentraties vitamine K veranderingen in de chromosomen optraden. Bij dieren hebben proeven met vitamine K eveneens tot chromosoombeschadiging geleid. De oorzaak zou overigens niet de vitamine op zich kunnen zijn, maar een van de andere componenten van het injecteerbare preparaat, dat op de vitamine zou kunnen reageren en zo kanker veroorzaken.

Een ander experiment dat zij citeren, suggereert dat een gering tekort aan vitamine K in werkelijkheid bescherming zou kunnen bieden tegen kanker. Het is ook mogelijk dat de injectie zelf het probleem is, omdat het pasgeborenen blootstelt aan vreemde stoffen, zoals virussen, die kanker zouden kunnen veroorzaken. (2)

Vaccinaties
Kinderen die zijn ingeënt tegen kinkhoest (pertussis) kunnen de ziekte desalniettemin krijgen, zo is uit onderzoek in Israël gebleken. Van 552 gemelde gevallen van kinkhoest was er bij een derde – 180 gevallen – sprake van kinderen die tegen de ziekte waren ingeënt. Zeventig procent van hen was tussen de vijf en tien jaar oud, terwijl de rest tussen de elf en dertig jaar was. (4) Astma

Moeders die het risico van hun kinderen op het ontwikkelen van astma willen verlagen, zouden hun kind gedurende de eerste vier maanden na de geboorte uitsluitend borstvoeding moeten geven. Onderzoekers uit Australië hebben ontdekt, dat vroege blootstelling aan andere voedingsproducten een belangrijke risicofactor is voor het ontwikkelen van astma en atopische afwijkingen. (5)

1. Brit Med J, 1992; 305: 341-46
2. Brit Med J, 16 mei 1992
3. The Lancet, 1999; 354: 866-7
4. Chest, 1999; 115: 1254-8
5. Brit Med J, 1999; 319: 815-9