Reverse Speech

Na de angstaanjagende berichten in de jaren ‘70 toen The Beatles voor het eerst “Backward Masking” (het plaatsen van subliminale boodschappen, die alleen gehoord konden worden bij het in tegenovergestelde richting draaien van een plaat of cassette) gebruikten, ging de Australiër David John Oates op onderzoek uit. Hij ontdekte in 1984 de Reverse Speech (achterwaartse spraak). Gedurende de laatste 14 jaren heeft hij dit verder ontwikkeld.
Wat David Oates eigenlijk ontdekte is dat het spreken uit twee niveau’s bestaat. Het normaal (voorwaarts) praten en het achterwaarts praten. Het grootste verschil tussen deze twee niveau’s is dat het normaal praten de waarheid kan zijn, terwijl de achterwaartse spraak altijd de waarheid is.
David Oates werkte jaren in een centrum voor opvang van dakloze kinderen in Australië. Vaak kregen de kinderen bezoek van evangelisten die de kinderen vertelden dat Satan en andere demonen met de kinderen spraken door middel van muziek. Dat was te horen als je de plaat achterwaarts draaide. En inderdaad klopte dat! Vele platen bevatten boodschappen die bewust achterwaarts opgenomen werden. Daarnaast waren veel platen waarvan de zanger en platenmaatschappij van overtuigd waren dat er geen opgenomen boodschap verwerkt was op hun muziek. Toch waren er boodschappen te horen. David Oates ging op onderzoek uit en moest bekennen dat de evangelisten niet altijd gelijk hadden. David ontdekte dat bepaalde muzikale groepen en zangers inderdaad gebruik maakten van hetgeen zij dus Backward Masking noemden, maar dat er ook een andere vorm bestond die niets daarmee te maken had.

Backward masking wordt bewust achterwaarts opgenomen en is te horen als wartaal en muziek (rare geluiden en tonen) als de band of plaat afgedraaid wordt. Reverse Speech wordt niet bewust opgenomen en achterwaarts op de plaat gezet maar verschijnt van zelf.

Reverse Speech is een vorm van communicatie die automatische gevormd wordt door het menselijk brein. Het gebeurt telkens weer tijdens het spreken en het wordt in een tegenovergestelde vorm vastgelegd.

Reverse Speech kan gehoord worden als we een gesprek opnemen en deze weer terugdraaien -maar dan in de tegenovergestelde richting-.
Bij het beluisteren van zo’n achterwaartse spraak kan je elke 5 tot 10 seconden duidelijk en in herkenbare taal de boodschap horen.
Achterwaartse spraak is complementair aan het “voorwaarts praten”. Dat betekent dat hetgeen gesproken wordt in een normaal gesprek of rede, precies hoort bij hetgeen achterwaarts gesproken wordt. Dus die twee hebben altijd met elkaar te maken.

Elke gedachte dat in het menselijk brein zit heeft de mogelijkheid geuit te worden in achterwaartse spraak. Deze gedachten zijn vaak onbewuste gedachten.

Met deze techniek kunnen onbewuste motivaties, wensen, meningen en opmerkingen inzake het onderwerp dat gediscussieerd wordt “uitgesproken” worden, zonder dat de toehoorder het hoort, verstaat of interpreteert.
Achterwaartse spraak kan ook verscholen of onderdrukte herinneringen, lichamelijke en psychische gezondheidstoestanden tot uiting brengen. Met andere woorden: achterwaartse spraak onthult de waarheid.
David Oates heeft dit fenomeen jarenlang bestudeerd en heeft verschillende gesprekken van politici, criminelen, sprekers, kinderen en dagelijkse gesprekken, als bewijs geleverd voor zijn ontdekking.

Een interessant onderdeel van zijn studie is het gedeelte waar hij baby en kindertaal heeft geanalyseerd. Het blijkt dat bij baby’s, voordat zij de normale taal spreken, er sprake is van reverse speech. Dit komt al voor vanaf de derde of vierde maand. Bij kinderen die traumatische ervaringen meemaken (zoals echtscheidingen, ruzies, of getuigen zijn van vrede daden) en daardoor afwijkend gedrag gaan vertonen geven de opgenomen gesprekken bij het terugdraaien ontzettend veel informatie over de dieper gelegen gevoelens.

David’s ontdekking is echter pas in 1990 echt bekend geworden toen hij een gesprek van de president achterwaarts had beluisterd over de spanningen in het Midden-Oosten. Tijdens het interview werd niet gesproken over de aanvalstechniek, want dat was groot geheim. Echter met behulp van David’s techniek werd al snel duidelijk dat de president informatie achterhield.
David had al (door reverse speech te gebruiken) gehoord wat de geheime code was; dit lekte al snel uit en de pers publiceerde in dagbladen, terwijl CNN in haar nieuwsuitzending melding maakte over het gebruik van geheime codes door de regering ....en reverse speech werd bekend.
David Oates werd door de Geheime Dienst verzocht geen bekendheid te geven aan zijn ontdekking. Na drie maanden brak de Golf oorlog uit en de code werd bekend: Operation Desert Storm!

Ik heb zelf verschillende (delen van) gesprekken beluisterd en ik stond versteld van deze ontdekking. Reverse Speech heeft inderdaad niets te maken met Backward Masking. Het kan wel zo zijn dat tijdens het normaal praten, de gedachten vervuild kunnen worden door negatieve informatie en dat wordt dus wel kenbaar en hoorbaar in Reverse speech. Het mooiste voorbeeld dat ik heb gehoord is het moment dat de Neil Amstrong bij het plaatsen van de eerste stap van een mens op de maan, de woorden uitsprak “that’s one small step for man.....”. Bij het terugdraaien van de band hoor je duidelijk “man will spacewalk”. Nu kan niemand mij vertellen dat Neil Amstrong gebruik heeft gemaakt van backward masking. Wel is duidelijk dat er in een onbewuste, niet hoorbare taal meer informatie gegeven wordt uit het onbewuste, hetgeen we sinds enkele jaren dus reverse speech noemen. Daarnaast zijn er nog veel meer opgenomen gesprekken te beluisteren van o.a. O.J. Simpson (!!), president William Jefferson (Bill) Clinton en zijn vrouw Hillary Clinton.

Deze ontdekking zal in de komende jaren de wereld veranderen als deze techniek toegepast zal worden. Kunt u zich voorstellen wat voor profijt o.a. een advocaat, een rechter, een verslaggever, u en ik zullen hebben?
De leugens van een ieder zullen op een eenvoudige manier direct onthuld worden.

Toch zal voordat men over zal gaan tot het gebruiken van reverse speech als methode om de waarheid te achterhalen enkele belangrijke vragen beantwoord moeten worden zoals: als iemand gebruik maakt van zijn/haar recht om te zwijgen in een rechtszaak, mag men dan toch gebruik maken van de gegevens die hij/zij heeft gegeven in reverse speech? Wie interpreteert de achterwaarts gesproken woorden? Kan iemand schuldig bevonden worden als hij/zij bepaalde lusten heeft, maar die niet uitspreekt? Kunnen dan muzikale groepen -rockbands- dan verboden worden bepaalde platen uit te brengen die bij het terugdraaien negatieve boodschappen bevatten? Mogen advocaten gebruik maken van bandjes met informatie die achterwaartse taal bevatten? .... en nu de belangrijkste vraag: mag iemand een ander -ongevraagd- opnemen en de onbewuste achterwaartse taal analyseren en gebruiken?

Vooralsnog kunt u beter vanaf nu de waarheid spreken want zoals u weet “als is de leugen nog zo snel.... reverse speech achterhaalt haar wel”.