Wat is Time-Release?

Tegenwoordig zijn voedingssupplementen veelal in Time Release vorm verkrijgbaar (ook TR of Slow Release, SR). Dat wil zeggen dat een tablet, eenmaal ingenomen, langzaam in het maag-darmkanaal uiteenvalt, waardoor de vitamines en mineralen gefaseerd uit de tablet vrijkomen. Op deze wijze zou gedurende uren (en het liefst natuurlijk gedurende de gehele dag en nacht) een constants hoeveelheid vitamines en mineralen aan het bloed worden afgegeven.

Dit klinkt heel erg mooi en overtuigend. Toch zit hieraan een aantal haken en ogen. Het is technisch bijzonder moeilijk, zo niet ondoenlijk, om een Time Release-preparaat van een multi te maken, waarvan de afgifte van de essentieel voedingsstoffen te controleren is, laat staan gecontroleerd is. De eerste vraag die opkomt, is of het tablet wel in de juiste tijdsspanne uiteenvalt en niet onveranderd de darm verlaat. Ten tweede verschilt de darmwerking nogal van individu tot individu. Ten derde, alle afzonderlijke vitamines en mineralen hebben hun eigen wijze en plaats van opname in de darm. Niet alleen verschilt de plaats van opname in de darm onderling sterk, ook zijn er in sommige gevallen andere stoffen nodig om de opname van de voedingsstof mogelijk te maken. Is vitamine B12 in de maag of aan het begin van de darm nog niet uit de tablet vrijgezet, dan vindt de opname van deze vitamine gewoon niet plaats.

Daarom is een TR-preparaat voor een multi onzinnig. De hogere prijs die vaak betaald moet worden voor een TR-preparaat, is daarom weggegooid geld. Dit laatste is van toepassing op een bruistablet. Bruistabletten zijn misschien handig, maar ze maken het preparaat buiten proportie duur.

Hoe neemt u uw voedingssupplement in?
Wanneer u de verpakking opent, vindt u vaak tabletten van enige omvang. Geen wonder wanneer we bedenken dat een tablet alle vitamines en mineralen moet bevatten, het liefst in voldoende hoeveelheden. Sommige mensen hebben moeite deze grote tabletten door te slikken. Toch is het meestal een kwestie van wennen en gewoon doen, door met een glas water het tablet weg te slikken. Meestal zijn de tabletten zo gefabriceerd, qua vorm en qua buitenlaag, dat ze als het ware als vanzelf in de slokdarm verdwijnen.

Het niet weg kunnen krijgen van het tablet is in vele gevallen eerder een psychische kwestie dan dat er een anatomisch probleem zou zijn, bijvoorbeeld een te kleine keel.
Wanneer de grootte van het tablet een probleem blijft, dan dient hiermee bij de aankoop van de multi rekening te worden gehouden. Er kan een kleiner preparaat met de helft of een derde van de dosering aangeschaft worden en hiervan worden dan twee tot drie tabletten per dag genomen. Ook kan eventueel het voedingssupplement in olijfolie gedoopt worden, waardoor het gemakkelijker weg- slikt. Het laatste alternatief is het voedings- supplement te verpulveren en dan met water in te nemen. Ongetwijfeld valt u dan de bittere en onaangename smaak van de multi op.
Deze smaak wordt vooral veroorzaakt door sommige B-vitamines.

Wanneer neemt u uw voedingssupplement in?
Wanneer u het potje openmaakt dan ruikt u meestal een karakteristieke geur. Deze geur wordt veroorzaakt door vitamine B, (deze geur houdt ook muggen van uw lijf). Het beste is om het tablet in te nemen bij de maaltijd. Immers op deze wijze bootst u de natuur zo goed mogelijk na. De vitamines en mineralen van de multi vermengen zich met de voedingsstoffen in uw voeding, waardoor ze optimaal tot hun recht kunnen komen. Het maakt niet veel uit of u uw tablet voor, tijdens of na de maaltijd inneemt. Het handigst is om wat water te gebruiken om uw tablet weg te kunnen slikken. Het beste is de vitamines en mineralen verspreid over de dag, bijvoorbeeld bij elke maaltijd, in te nemen. Hiermee dient u bij uw aankoop rekening te houden door goed te letten op de dosering per tablet.

Uit praktische overwegingen zullen vele mensen besluiten om gewoon één keer per dag één tablet te nemen. Het tijdstip van het ontbijt is hiervoor het meest gunstige.
Dit is voor vele mensen een vast tijdstip op een vaste plaats, waardoor de potjes vaak binnen handbereik zijn en de kans op vergeten wordt geminimaliseerd.

Uiteraard geniet het ontbijt ook de voorkeur omdat u dan de dag begint en zo de rest van de dag profijt heeft van de werking van de vitamines en mineralen.

Neemt u naast uw multi ook nog extra vitamine C, dan kunt u het beste de vitamine C verdeeld over de dag, wederom bij elke maaltijd, innemen. In de lijn van de aanbeveling van prof. Dr. Linus Pauling beveel ik aan om minstens drie gram vitamine C per dag te slikken. Het handigste is om vitamine C-tabletten van 1000 mg te nemen en van deze bij elke maaltijd één te nemen. Zo krijgt u minimaal 3 gram vitamine C binnen. Mocht u deze verdeling over de dag lastig vinden, dan raad ik u aan om de vitamine C 's ochtends in één keer, samen met de multi, te nemen.

De keerzijde van het voedingssupplement
Na al het goede, nu een kritische kanttekening. Beseft u wel dat u een super geraffineerd product heeft aangeschaft! Een voedingssupplement mag dan vele voordelen hebben, er zit ook een keerzijde aan. Maar weinig mensen realiseren zich bij de aanschaf van een voedingssupplement dat ze iets kunstmatigs hebben gekocht, iets geraffineerds. Dit geldt zeker wanneer u nog in de stellige veronderstelling leeft dat u natuurlijke vitamines en mineralen hebt aangeschaft. U moet zich voorstellen dat een voedingssupplement een samenstelling is van geconcentreerde stoffen, in dit geval van vitamines en mineralen. In dat opzicht verschilt het niet veel van bijvoorbeeld witte suiker of geraffineerde keukenzout. Hoogstwaarschijnlijk bent u zich hier niet zozeer van bewust, maar toch is het belangrijk dat u zich dit realiseert. De vitamines en mineralen die in uw voedingssupplement zitten, behoren feitelijk in uw maaltijd thuis. Aangezien het hier tegenwoordig nog al eens aan schort, heeft u besloten een voedingssupplement te nemen.

Een voedingssupplement is typisch een product door de mens gemaakt. Wetenschappers hebben uitgevonden, dat vitamines en mineralen onmisbare bestanddelen zijn van onze voeding. Dit geldt voor vitamine A, de vitamines van het B-complex, vitamine C, selenium, zink, enzovoort. Het spreekt vanzelf dat er ook nog stoffen zijn die in dusdanig kleine hoeveelheden in onze voeding voorkomen, dat die nog niet zijn ontdekt door deze wetenschappers. Dus die zitten ook niet in een voedingssupplement.

Ik beschouw dit als een van de grootste tekortkomingen van een multi. Hier schiet de wetenschap en de technologie dus te kort.
Een aardige vergelijking die hier op zijn plaats is, is de opmerking die de beroemde voedingswetenschapper uit de vorige eeuw, Justus von Liebig, maakte. Hij stelde dat een hand door de mens uit elkaar kan worden gehaald, kan worden ontleed en in kaart kan worden gebracht. Maar, zo zegt von Liebig, er is geen mens in staat die hand weer in elkaar te zetten, zodat het weer een hand wordt met al zijn functies. De enige die daartoe in staat is, is de natuur.

Het is feitelijk niet anders met een voedingssupplement. De mens kan de voeding nog zo goed hebben geanalyseerd en zijn onderdelen hebben geclassificeerd (koolhydraten, eiwitten, vetten, vitamines, mineralen, vezels en water), hij kan er een voedingssupplement uit gemaakt hebben, maar hij kan nooit de voeding in zijn oorspronkelijke staat terugbrengen.
Geen voedingssupplement kan de vergelijking doorstaan met goede, gevarieerde voeding. Goede voeding kan door niets geëvenaard worden. Een voedingssupplement is en blijft altijd in letterlijke zin een supplement. Niets meer en niets minder!